Како користити ЛН функцију

ЛН функција враћа природни логаритам броја.

Формула:

=ЛН(број)Објашњења:

Број је обавезан, што је позитиван реалан број.