Како користити функцију РОУНДУП

Функција РОУНДУП је да заокружите број наниже од нуле са бројем цифара који сте дефинисали.

Формула:

=РОУНДУП(број, број_цифара)Објашњења:

– Број је обавезан, а то је број који треба заокружити.

– Неопходан је број_цифара, што је број цифара које треба да задржите.

Упозорења:

– Када је број_цифара мањи од 0, број се заокружује лево од децималног зареза.

=РОУНДУП(2.56,0) Резултат враћа 3.

=РОУНДУП(2.156,1)
Резултат враћа 2.2.

=РОУНДУП(2.156,2)
Резултат враћа 2.16.

РОУНДУП функција