Како користити функцију РОУНДДОВН

Функција РОУНДДОВН заокружује број наниже према нули са бројем цифара који сте дефинисали.

Формула:

=РОУНДДОВН(број, број_цифара)Објашњења:

– Број је обавезан, број који треба заокружити.

– Нум_дигитс је обавезан, број цифара који треба да задржите.

Упозорења:

Када је број_цифре мањи од 0, број се заокружује лево од децималног зареза.

Преузимање: функција РОУНДДОВН