Како користити функцију РОУНД

Функција РОУНД заокружује број на број цифара који сте дефинисали.

Формула:

=РОУНД(број, број_цифре)Објашњења:

– Број је обавезан, а то је број који треба заокружити.

– Нум_дигитс је обавезан, број цифара који треба да задржите.

Упозорења:

– Када је број_цифре мањи од 0, број се заокружује лево од децималног зареза.

Преузимање: РОУНД Функција