Како користити функцију ДАТЕДИФ

Функција ДАТЕДИФ је да броји број дана, месеци или година између два датума.

Формула:

=ДАТЕДИФ(датум_почетка,крајњи_датум,јединица)Објашњења:

– Потребан је датум почетка, који је први датум који треба да се рачуна.

– Крај_датум је обавезан, други датум треба да се рачуна.

– Јединица је обавезна, формат података који треба да вратите. Молимо погледајте табелу испод:

'И' Број година
'М' Број месеци
'Д' Број дана
'ДОКТОР МЕДИЦИНЕ' Разлика када се игноришу године и месеци
'ИМ' Разлика када се игноришу године и дани
'ИД' Разлика када се занемари година

Упозорења:

Датуми се чувају као узастопни серијски бројеви, а 31. децембар 1899. је редни број 1.

Пример:

=ДАТЕДИФ(А2,Б2,'И')

Резултат враћа 4. Између два датума има 4 године.

=ДАТЕДИФ(А3,Б3,'М')

Резултат враћа 57. Између два датума има 57 месеци.

=ДАТЕДИФ(А4,Б4,'Д')

Резултат враћа 1761. Између два датума има 1761 дан.

Преузимање: функција ДАТЕДИФ