Како користити ЦОС функцију

Косинус угла је однос дужине суседне странице и дужине хипотенузе.

У екцел-у, ЦОС функција враћа косинус датог угла у радијанту.

Формула:= ЦОС(број)

Објашњења:

Број је обавезан, угао у радијанима за који желите вредност косинуса.

Упозорења:

Број (угао) треба да буде у радијанима. Када је угао у степенима, користећи угао помножите ПИ()/180 да бисте прво претворили угао у радијане.

Преузимање: ЦОС функција