Како додати сепаратор хиљада по формули

Када радите са великим бројевима, често морате да их форматирате помоћу сепаратора хиљада. Можете проверите овде да ли само желите да форматирате бројеве са сепаратором хиљада .

Међутим, када спајате бројеве са текстом, бројеви ће бити у различитим ћелијама и не можете их форматирати. Ако је то случај, користите следећу формулу да додате сепаратор хиљаду.

=ТЕКСТ(Б2,'0.000.00')&' '&А2Где је '0,000,00' додати сепаратор хиљаду и задржати 2 децимале. Међутим, када је број мањи од 1000, то ће приморати број да има формат „0,000,00“. На пример, 0,16 ће ​​се приказати као 0,000,16, што није оно што желимо.

Да бисте приказали без 0 када је број мањи од 1000 и да бисте додали сепаратор хиљада, промените „0,000,00“ у „#,###.##“, где ће 0,16 бити приказано као „.16“.

=ТЕКСТ(Б2','#,###.##')&' '&А2

=ТЕКСТ(Б2','#,###.00')&' '&А2

Да бисте променили хиљаду у 'К', проверите како форматирати хиљаду у К по формули .